×

Beregn plater for taket ditt

Lysplater

Lysplater

Lysplater av høyeste kvalitet, der plastplatens fremste egenskap er styrke kombinert med lav vekt. Platene fremstilles i glassfirberarmert polyester, noe som gir slagbestandighet og helt annerledes og fremtredende egenskaper sammenlignet med uarmerte lysplater.

Våre lysplater brukes til fasade og vegg, svært ofte i kombinasjon med stålplater eller annet fasade-/takmateriale. Det er ikke noe problem å montere våre lysplater sammen med kondensbeskyttede takplater, da vi også kan produsere skivene med kondensbeskyttelse.

Lysplater – armert 450 gr/m2

Profilert likt som våre profiler.

Profil Lagerlengder
16 profil 2500 mm
  3000 mm
  3500 mm
  4000 mm
18 profil 2500 mm
  3000 mm
  3500 mm
  4000 mm
20 profil 2500 mm
  3000 mm
  3500 mm
  4000 mm
20 profil LS 2500 mm
  3000 mm
  3500 mm
  4000 mm
45 profil / 894 3000 mm
  4000 mm

Lysplater – armert 450 gr/m2

Profilert likt som våre profiler.