×

Beregn plater for taket ditt

Snøfanger konsoll

Snøfanger konsoll

Lobas Snøfangere 

Stor styrke, et godt tilpasset utseende, enkel og solid montering - og ikke minst lang holdbarhet - er kjennetegn på LOBAS snøfangersystem.

Våre snøfangersystemer kan deles i 2- og 3-rørs snøfangersystemer ogsnøfangersystemer med gittergelender. De består av henholdsvis 2- og 3-rørsgelender eller gittergelender samt konsoller tilpasset de forskjellige taktyper. Mer informasjon om de forskjellige systemenes oppbygning finner du lenger nede på siden.

Begge systemene er produsert i varmforsinket stål, som er polyesterbelagt.

Supplèr gjerne snøfangersystemet med en av våre snø- eller isstoppere. Disse hindrer snø og is og rase ned under gelenderet.

Snøfangersystem med 2- og 3-rørs gelender

2- og 3-rørs snøfangersystemer består av våre tradisjonelle konsoller og gelender. Her benyttes låseskruer og vingemuttre til å feste gelenderet til konsollene. De fleste av disse konsollene i dette segmentet har vi videreutviklet til å passe vårt gittergelender, og er således på vei til å fases ut. Vi vil likevel beholde dem i vårt sortiment en tid fremover på grunn av eksisterende installasjoner.

Snøfangersystem med gittergelender

Snøfangersystem med gittergelender er en videreutvikling av vårt tradisjonelle system med 2- og 3-rørs gelender. Konsollene til dette systemet har integrert klyper for festing av gittegelenderet. Dette er noe som bidrar til enklere og raskere montering av snøfangersystemet.

Etter at konsollene er festet i bærende konstruksjon, er ingen skruer involvert i den videre monteringen. Som figuren over viser "klikkes" gittergelenderet på plass i konsollene, skjøtes sammen og klemmes fast med klypen.