Kondensbelegg

Kondensdrypp fra taket er et vanlig problem i lager bygninger, landbrukseiendommer og andre uisolerte lokaler med platetak. Kondens kan føre til både rust, mugg og råte. Med Absorb eller KONISOL fra ArcelorMittal Construction bindes fuktigheten i en membran på undersiden av platen, noe som forhindrer skade som følge av drypp.

Kondens kan gi store problemer

Når varm fuktig luft møter en kald overflate, dannes det kondens som kan gi store fuktproblemer i en bygning. Ved kraftig kondens kan det dannes vanndråper som drypper ned i bygningen. Problemene oppstår vanligvis i uisolerte bygninger med store
temperaturforskjeller, for eksempel uisolerte haller eller hus med kaldloft og baldakiner.

Løsningen er kondensbelegg

Kondensdrypp kan motvirkes ved å påføre platen en kondensduk på undersiden
som binder fuktigheten som oppstår. Fuktigheten i duken ventileres ut og tørker av
seg selv når temperaturen i platen øker. Det er derfor viktig at bygningen er godt ventilert.
For å redusere kondensproblemer kan kondensduk monteres under produksjon. For å redusere risikoen for fuktproblemer blir platen også ”avmasket” sidelengs og på det siste stykket mot takfoten.