×

Beregn plater for taket ditt

Takbro

Takbro

LOBAS Takbrosystem er et typegodkjent takbrosystem som gir en sikker gangbane på taket samtidig som det hindrer skade på takbelegget.

Vårt takbrosystem består av innfestepakker, innfestekonsoller (TBK) og plattform (TBP). Plattformen leveres i lengder på 115 cm (byggelengde 105 cm) og kan kobles sammen til ønsket lengde.

TAKTYPE TAKBRO KONSOLL INNFESTE PAKKE
Ambassadør TBK R-140 T TBI I-125 T
Origina,Classic TBK T-166 T TBI I-125 T
Kami Plegel TBK K-121 T TBI I-125 T