×

Beregn plater for taket ditt

KONISOL

KONISOL

Rustangrep, mugg og råte er skader som ofte kommer av kondensdannelse. Kondensdrypp fra taket er et vanlig problem i lagere og andre uisolerte lokaler med metalltak. Dette fører ofte til produktskader, som igjen gir ukalkulerte kostnader. KONISOL kondensbeskyttelse hjelper deg med å unngå problemet.

KONISOL – et uendelig transportsystem for kondensvann

KONISOL er et vannbindende, fløyelslignende belegg som består av nylonfiber. Materialet i seg selv er ikke vannbindende. Vannet bindes i stedet kapillært mellom fibrene. På et tak uten helling tar KONISOL opp 350–400 gram vann per m2. Når taket heller (> 3°) transporterer KONISOL vannet langs taket ut til takfot eller endeoverlapp. Ettersom vannet transporteres i belegget, renner det forbi kanter av både stål og tre, uten avrenning. Et uendelig system.

Tykkelse 1 mm.
Absorpsjon Takhelling < 3° 350–400 g/m2. Når taket heller > 3°– et transporterende system. 
Vekt 100–125 g/m2.  
Brann

Flammesikkert overflate klasse 1.

Kulde Frostsikkert.

Råte    

KONISOL er et kunstfibermateriale og angripes ikke av råte eller sopp.
Vaskbarhet

Tåler høytrykksvask 10 NPa på 50 cm avstand. Kan også rengjøres med skurebørste.  

Slipe- og ripestyrke God. Håndteres som vanlig stålplater.
Vedheft Sammenlignbar med lakken på stålplater.

For mer informasjon se vårt faktablad: Armat Kondensskydd KONISOL