×

Beregn plater for taket ditt

Absorb

Absorb

Kondensdropp från taket är ett vanligt problem i lager, jordbruksfastigheter och andra oisolerade lokaler med plåttak. Kondensen leder inte sällan till rostangrepp, mögel och röta. Med Absorb från ArcelorMittal Construction binds fukten i ett membran på plåtens undersida vilket förhindrar skador till följd av dropp.

Kondens kan vålla stora problem

När varm, fuktig luft möter en kall plåtyta bildas kondens som kan medföra stora fuktproblem i en byggnad. Vid kraftig kondensbildning kan vattendroppar bildas som droppar ned i byggnaden. Problemen uppstår oftast i oisolerade byggnader med stora temperaturskillnader som t.ex oisolerade hallar eller hus med kallvind och skärmtak.

Absorb är lösningen

Dropproblemet kan motverkas genom att förse plåten med en kondensduk på undersidan som binder fukten som uppstår. Fukten i duken ventileras ut och självtorkar när temperaturen i plåten ökar. Därför är det viktigt att byggnaden är välventilerad. 

För att reducera kondensproblemen kan kondensduk monteras direkt i tillverkningen. För att minska risken för fuktproblem ”avmaskas” också plåten i sidled och den sista biten mot takfot.

Så fungerar Absorb

Vid kraftig kondensbildning kan vattendroppar bildas som droppar ned i byggnadens golv.

Med Absorb kondensduk på plåtens undersida binds fukten och ventileras ut när temperaturen i plåten ökar. 

Duken är även bakteriebeständig och lätt att rengöra för att minska risken för bakteriell påväxt.

För att minska brandrisken har duken framtagen med en A2-klassificering, vilket inte bidrar något märkvärt till brand.

Tjocklek 1 mm.
Absorption Taklutning 5,7° -> 900 g/m2.
Taklutning 45° -> 700 g/m2.
Taklutning 90° -> 500 g/m2.
Vikt 95 g/m2
Brand A2 - s1, d0
Röta Plåten är bakteriebeständig, vilket motverkar bakteriell påväxt.
Slip- och repstyrka Bra. Hanteras som vanlig byggplåt.