Byggmetallet ditt kommer fra verdens største stålprodusent

Armats eier er ArcelorMittal, verdens største stålprodusent med gruver, stålverk og videreforedling i over 60 land. Konsernet tilbyr kvalitetsstål for markeder som bil-, bygg- og hvitevareindustrien, men er også en stor aktør innenfor byggsektoren.

ArcelorMittal Construction er den delen av konsernet som utvikler, fremstiller og selger tynnmetalløsninger for byggebransjen. Under varemerkene Armat™ og Arval markedsføres et bredt program av byggmetall for alt fra villaer og flerboliger til omfattende konstruksjoner og prosjekter. ArcelorMittal Construction Sverige AB er forretningsområdets svenske gren.

Sterke varemerker som rommer alt du trenger innenfor byggmetall

ArcelorMittal Construction Sverige AB bearbeider høykvalitets tynnmetall for det norske byggmarkedet. Ved våre produksjonsanlegg i Karlstad og Sveg videreforedles stål fra ArcelorMittal til tak-, vegg- og takrenneløsninger for alle typer bygninger.

Produktene tilbys under to sterke og velkjente varemerker. Armat™ omfatter standardprodukter innen kategoriene takplater, fasadeplater, takrenner og taksikkerhet, og tilbys til markedet via bygg- og metallfaghandelen. Arval lager kundetilpassede totalløsninger for store byggeprosjekter, og henvender seg først og fremst til bestillerleddet.

Armat

Under varemerket Armat™ samles tynnmetallprodukter for nybygg, renovering og reparasjon av villaer, flerboliger, forretnings- og landbruksbygg. Programmet er stort og omfatter bl.a. takplater, fasadeplater, gulvplater, taksteinsplater og planplater, men også lettbjelker og komplette systemer for taksikkerhet og takrenner.

Armat™ selges via metallplategrossister, bygghandel og forhandlere. 

Arval

Med Arval henvender vi oss til arkitekter, byggentreprenører og konstruktører samt til større hus- og anleggsentreprenører som tilbys innovative, kundetilpassede byggløsninger i tynnmetall. 

Innenfor Arval finnes f.eks. tak- og veggprofiler, sandwichpaneler, sinusprofiler, bærende profiler, samvirkemetall og kassettsystemer i alle tenkelige utførelser.