Miljö

Miljø

Virksomheten vår bygger på å finne arbeidsmåter og rutiner som minimer miljøpåvirkningen vår.

I praksis betyr dette høy effektivitet i forbruk av energi og naturressurser, gjennomtenkte systemer for materialgjenvinning samt produksjonmetoder som forhindrer alle typer forurensning. Vi arbeider utelukkende med gjenvinnbare materialer, og det metallet vi bruker i produksjonen, leveres fra stålverk som klarer å overholde strenge miljøkrav.

ArcelorMittal Construction er sertifisert i henhold til ISO 14001 siden 2003. 

Miljøpolicy

ArcelorMittal Construction Sverige AB er en del av ArcelorMittal-gruppen, som er en av Europas ledende produsenter av byggstål.

Våre kunder, partnere, ansatte og eiere kan være sikre på at vi etterstreber å forårsake så liten miljøpåvirkning som mulig i virksomheten vår. Det innebærer at vi i vårt daglige arbeid skal:

  • Stadig forbedre prosesser og produkter for å redusere miljøpåvirkningen til produktene våre
  • Forebygge forurensning ved å årlig vurdere miljøpåvirkningen til både nåværende og fremtidig virksomhet
  • Så langt som mulig bestrebe oss på å bare levere miljøvennlig emballasje og forpakninger
  • Optimere og miljøtilpasse våre transporter
  • Følge gjeldende miljølovgivning samt om mulig oppfylle kundenes kvalitets- og miljøkrav
  • Påvirke våre leverandører til ansvarsfullt miljøarbeid og ta hensyn til miljøet ved innkjøp


Certifikat 14001

Klicka på bilden för att ladda ner